Vratislav Zochr

Composer and guitar player

Czech flag British flag

O skladateli

Skladatel se narodil ve vzdušném znamení Blíženců, jež tak neúprosně poltí osobnost jeho nositele vedví. V mateřské škole byl pro své zcela nestandardní chování shledán buď geniálním či debilním (sic), přičemž žádná z obou premis nebyla dodnes apodikticky prokázána. Již s prvními a nezávaznými skladatelskými pokusy však tu a tam někoho zaujal (či spíše pobavil) a také mu říkali, že hezky hraje na kytaru. Nejprve však vystudoval čtvrt gymnázia a teprve poté zmíněný nástroj na konzervatoři. V roce 2006 nastopil jakožto posluchač na brněnskou JAMU, aby se mohl pilně oddávat studiu tamějších krčem a skladbě na akademické půdě. Již několik let tvoří organickou součást pražské náplavy a profiluje se jako skladatel, aranžér, kytarista a spisovatel.